Preskoči dostupni kursevi

Dostupni kursevi

Dragi učeniče,

Vjerovatno te zanima šta ćeš sve učiti u petom razredu. Kurs Poznavanje prirode je namjenjen tebi da bolje upoznaš dešavanja u prirodi i mnoge njene zanimljivosti. U kursu su ti postavljena mnoga pitanja na koja ćeš odgovarati uz pomoć objašnjenja svog učitelja, pomoću komuniciranja preko foruma kursa ili ćeš nakon posmatranja sam doći do njih. Najviše će ti pomoći posmatranje prirode i izvođenje ogleda. Ono što je u tekstu najvažnije, pisano je debljim slovima.

Na početku svake lekcije su pitanja koja te pripremaju za rad. Pokušaj odgovoriti na njih samostalno. Ako ne znaš, potraži pomoć od učitelja ili na forumu. Test na kraju nastavne jedinice pomoći će ti da provjeriš da li si razumio i naučio gradivo. Ako na pitanja ne možeš odgovoriti, pročitaj Llekciju još jednom, pogledaj slike i razmisli. U prirodi sve pojave imaju svoje uzroke i posljedice. Pokušaj da odgovoriš na njih. Ako ne možeš, potraži pomoć od učitelja.

Da bi proširio svoje znanje o prirodi, koristi se i drugim knjigama i kursevima, prati obrazovne televizijske emisije. Nova saznanja unesi u svoju svesku.

Ovo su samo neka upustva za korišćenje ovog kursa, ostala će ti dati tvoj učitelj.

AUTORI

Ovaj kurs obrađuje gradivo iz biologije za osnovce. Sadržaj kursa obuhvata podjelu, istoriju i karakteristike ptica  unutar grupa. Glavni sadržaj kursa bazira se na podjeli ptica po mjestu prebivališta (odnosi se na BiH). Kurs je organizovan na taj način da poslije obrađene lekcije slijedi test kroz koji će biti provjereno znanje polaznika kursa.

Flash

Ovaj kurs obrađuje aplikativni program Adobe Flash Professional CS6. Kurs je konstruisan tako da se korisnik upoznaje postupno sa tehnikama rada u Flash-u, dok po završetku stiče neophodna znanja za samostalan rad u ovom softveru. Sam kraj kursa je rezervisan za izvođenje praktičnih vјežbi koje će obuhvatiti primјenu svih stečenih znanja.

Сродна сликаU okviru ovoga kursa biće riječi o:

- Funkcijama, razvoji, karakteristikama i vrstama savremenih operativnih sistema.

- Jednokorisnički, klijent-server, monolitni, slojeviti i modularni OS. 

- Aplikacioni programski interfejsi i OS.

- Organizacija uređaja i uloga prekida kod OS.